ລະບົບຜະລິດຕະພັນວິສະວະ ກຳ
ຄວາມງາມອາຄານສີຂຽວ
ຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ
48
47
46
45
43
42
41
40
37
36
35
34
8
33
38
16
32
17
9
31
39
18
30
25
24
26
23
27
22
14
44
28
21
29
20
19
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ 
查询查询
授权授权号查询