3TREES Được bầu làm Giám đốc Điều hành Phòng Thương mại Quốc tế Trung Quốc và Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Quốc tế Phúc Kiến

2021.02.07       Thể loại: Tin tức

Đối với 3TREES, một thương hiệu sơn lớn của Trung Quốc, vươn ra toàn cầu không chỉ là con đường phát triển kinh doanh cần thiết mà còn là con đường cụ thể để thực hiện sứ mệnh phục vụ đất nước. Với việc thực hiện Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường và khởi động một vòng mở cửa mới, 3TREES đang tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia và phù hợp với nền tảng nguồn lực của chính phủ. 3TREES hiện đã được bầu làm Giám đốc Điều hành Phòng Thương mại Quốc tế Trung Quốc và Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Quốc tế Phúc Kiến. Vào năm 2021, 3TREES sẽ đi theo làn gió của chính sách “mở cửa” và đón nhận thị trường quốc tế một cách nhiệt tình hơn.


文末.jpg


地址 查询
专卖店 授权 号 查询