Trung tâm dịch vụ khách hàng
3TREES Cùng Bạn Tạo Cuộc Sống Khỏe Mạnh
Trung tâm dịch vụ khách hàng
Liên hệ chúng tôi
ĐT:
+86 0594 2761989
E-mail:
info@3treespaint.com
Bạn cũng có thể điền vào biểu mẫu bên dưới và nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn
*
Xin hãy lựa chọn:
Yêu cầu thông tin
Đơn khiếu nại
Đưa ra đề nghị
*
Các loại điều tra thông tin
*
Phân loại người dùng
*
Câu hỏi bạn muốn hỏi
*
Tên và chức danh của bạn
*
Giới tính
*
Địa chỉ email của bạn
*
Mã xác nhận
Chúng tôi cam kết rằng thông tin cá nhân bạn gửi sẽ chỉ được sử dụng bởi nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi để liên hệ với bạn và giải quyết vấn đề mà bạn cung cấp lại. Ngoài ra, chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin bạn gửi theo quy định của pháp luật liên quan đến quyền riêng tư cá nhân.
Gửi đi
Cài lại
地址 查询
专卖店 授权 号 查询
在线 客服