Sản xuất tinh gọn và sản xuất xanh
Giúp tăng tốc phát triển ngành sơn phủ của Trung Quốc
Sản xuất tinh gọn

Kể từ khi thành lập, 3TREES từ lâu đã chuyển trọng tâm từ sự tồn tại của doanh nghiệp sang tìm kiếm tối đa hóa giá trị xã hội của doanh nghiệp. Một mặt, nó mong muốn bảo vệ và tạo ra một môi trường sống và tự nhiên tốt hơn cho con người. Mặt khác, nó tối đa hóa lợi nhuận của mình cho xã hội, đối tác và nhân viên. Vì vậy, 3TREES đã thiết lập triết lý CSR của mình: “Tôn trọng thiên nhiên và chăm sóc đồng bào của bạn, tràn đầy sức sống và sức sống”, ủng hộ rằng các doanh nghiệp nên đóng góp vào sức khỏe môi trường, văn minh xã hội và tiến bộ, phát triển lành mạnh của ngành công nghiệp và cuộc sống lành mạnh cho người tiêu dùng .


3TREES lấy tư duy tinh gọn làm ý tưởng sản xuất và không ngừng theo đuổi tinh thần cải tiến liên tục và xuất sắc của người thợ thủ công. Đồng thời, thông qua việc học hỏi các ý tưởng sản xuất tiên tiến và vận hành tinh gọn, sẽ tối ưu hóa chi phí chuỗi cung ứng, rút ​​ngắn chu kỳ cung ứng và nâng cao khả năng cạnh tranh toàn diện của nguồn cung cấp sản phẩm.

Chia sẻ với Fighters

Sharing with Fighters

Dây chuyền sản xuất tiên tiến

Advanced Production Lines

Văn hóa cải tiến phổ biến

Ubiquitous Improvement Culture
Sharing with Fighters
Chia sẻ với Fighters

3TREES coi trọng trí tuệ của nhân viên, tích cực khuyến khích nhân viên tham gia cải tiến và đưa ra các đề xuất. Tuân thủ quan điểm làm việc theo nhóm “cây không làm nên rừng”, Công ty đã thành lập các nhóm nghiên cứu chủ chốt để khắc phục khó khăn. Một cơ chế đào tạo nhân tài theo cấp độ giúp phát triển nghề nghiệp của nhân viên, củng cố nguồn dự trữ tài năng tinh gọn và cho phép nhân viên áp dụng những gì họ đã học, biến kiến ​​thức tinh gọn thành động lực để cải tiến và phát triển đồng bộ với sự phát triển của công ty, do đó đạt được kết quả đôi bên cùng có lợi.

Advanced Production Lines
Dây chuyền sản xuất tiên tiến

3TREES đã giới thiệu dây chuyền sản xuất tự động tiên tiến và kết nối các quy trình làm việc riêng biệt trước đây với dây chuyền sản xuất tự động, do đó hiện thực hóa sản xuất tinh gọn liên tục và loại bỏ công việc xếp dỡ, lưu kho và xử lý trên các liên kết trung gian. Thông qua MES, nó đạt được sự tích hợp về hậu cần và luồng thông tin, đồng thời giữ cho sự đồng bộ của các luồng thông tin và vật chất trong quá trình sản xuất, giúp chuyển đổi sang các nhà máy kỹ thuật số tinh gọn. Dựa trên các đơn đặt hàng đa dạng và nhu cầu của khách hàng, 3TREES đã thiết kế các thiết bị sản xuất linh hoạt để đáp ứng kịp thời theo yêu cầu từ các sản phẩm hàng loạt nhỏ được cá nhân hóa đến các dự án kỹ thuật theo yêu cầu. Nó theo đuổi ý tưởng "sự hài lòng của khách hàng, tạo ra giá trị và loại bỏ chất thải", tối ưu hóa nguồn lực sản xuất và nhanh chóng cải thiện chất lượng, hiệu quả và tốc độ phản hồi. 

Ubiquitous Improvement Culture
Văn hóa cải tiến phổ biến

Sự kiện "The Paint S" đã được tích hợp vào tất cả các khía cạnh công việc của 3TREES. Từ kiểm tra hàng ngày đến tự kiểm tra và tự sửa chữa, an toàn được nhấn mạnh ở mọi nơi. Việc thiết lập các giải thưởng an toàn ngay lập tức và môi trường tại chỗ được tiêu chuẩn hóa đảm bảo hoạt động có trật tự của nhân viên và tạo ra một môi trường làm việc tốt cho sản xuất tinh gọn. Việc triển khai liên tục hệ thống đề xuất cải tiến tại chỗ đảm bảo sự cải tiến hàng ngày, để các kết quả được tổng hợp kịp thời, đồng thời được chia sẻ và thúc đẩy. Tất cả nhân viên đã và đang tham gia vào các hoạt động của vòng kiểm soát chất lượng để tự phát hiện các vấn đề xung quanh họ và không ngừng cải tiến địa điểm làm việc. Trong khi đó, 3TREES luôn tăng cường đào tạo công việc nội bộ, khuyến khích tự học hỏi, nâng cao năng lực của nhóm, xây dựng nguồn dự trữ kỹ thuật xương sống và thúc đẩy chu trình giáo dục nhân viên và phát triển doanh nghiệp lành mạnh. Nó cũng đã tổ chức các hoạt động của dự án sản xuất tinh gọn, phân bổ hiệu quả và sử dụng hợp lý các nguồn lực, loại bỏ lãng phí, cắt giảm chi phí và nâng cao hiệu quả, do đó tạo ra giá trị tối đa. 

Thông qua sản xuất tinh gọn, 3TREES đã hiện thực hóa sản xuất theo tiêu chuẩn JIT, loại bỏ lỗi và tất cả lãng phí, đồng thời hướng tới không có lỗi và tồn kho. Bằng cách liên kết với sản xuất thông minh, nó có thể xử lý các đơn đặt hàng hiệu quả hơn và giao hàng nhanh hơn.
地址 查询
专卖店 授权 号 查询